Positionering

Een sterke positionering is de basis voor alle communicatie: je kunt je bureau pas goed neerzetten als je weet waar je staat en heen gaat. Dat wat je voor klanten doet, is voor jezelf het moeilijkst: je hebt de antwoorden waarschijnlijk zelf, maar ik haal het er samen met jullie uit. Ik bied daarin de structuur en ben tevens klankbord. Om de omschrijving van het bureau zo scherp mogelijk te maken is een goede analyse en strategie essentieel. Dat leidt tot het brand positioning statement, waarin onderscheidende elementen verwerkt zijn zoals de missie, het geloof, de belofte en het bewijs. Om die te definiëren doorlopen we een serie inhoudelijke sessies met vragen.

1. Huidige situatie – Intern en externe analyse van het bureau

2. Doelstellingen – Definitie van wat we willen bereiken

3. Strategie – Positionering en Brand Positioning Statement
 

Deze strategie en positionering vertalen we vervolgens naar een doordachte communicatiestrategie in stap 4, 5 en 6.