Elk bureau moet aan zijn imago werken. Met onderscheidend werk, de juiste positionering en goede exposure. Een sterke positionering is de basis voor alle communicatie:  het zorgt intern voor duidelijkheid en vormt de basis voor externe communicatie en de juiste plek in het hoofd van potentiële klanten. Met andere woorden: het verankert de toegevoegde waarde van het bureau.

Ik help creatieve, digitale en designbureaus om zichzelf op de kaart te zetten. Mijn specialismen zijn positionering en communicatiestrategie. Daarnaast monitor ik de markt, houd ik het creatieve werk dat gemaakt wordt in de gaten en breng ik mensen in mijn netwerk bij elkaar. Ik kijk van buiten naar het bureau en ben bruggenbouwer tussen bureaus, partners en opdrachtgevers.

Eerst bouwen we aan de basis, de positionering. In nauwe samenwerking met het bureau zet ik aan de hand van mijn zes-stappenplan een heldere positionering en communicatiestrategie neer. Meestal volgen bureaus het hele traject en soms bepaalde modules. Bij een volledig traject, wat aan te raden is, lopen we in een aantal dagdelen verspreid over twee maanden de onderstaande stappen door.

 

Diensten